Všeobecné smluvní podmínky

Seznamte se prosím s našimi Všeobecnými smluvními podmínkami pro podnikatele, platnými od 1. ledna 2015 a s Všeobecnými smluvními podmínkami pro spotřebitele, platnými od 1. ledna 2014 i dalšími souvisejícími informacemi.

Smluvní podmínky – podpora HPE

Tyto podmínky představují smlouvu (“smlouva”), která upravuje nákup služeb podpory společnosti Hewlett Packard Enteprise („HPE“), mezi společností XANADU („XANADU“), která je smluvním partnerem HPE, a zákazníkem (“zákazník”), který je koncovým uživatelem služeb podpory. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že podmínky, za kterých jsou poskytovány služby podpory dodávané na základě této smlouvy, jsou určeny společností HPE a že společnost XANADU je nemůže nikterak ovlivnit. Celé znění smluvních podmínek najdete v posledním odkazu níže.

Přílohy ke stažení