Nasazení řešení HPE GreenLake ve společnosti Senco Příbram

Společnost Senco Příbram stála před úkolem nahrazení serverů a diskového pole, které se postupem času staly vzhledem k rostoucím požadavkům podniku nedostatečné. Na základě svých potřeb a priorit společnost zvolila platformu HPE GreenLake, která je poskytována formou služby („as-a-service“).

Výchozí stav

Původní infrastruktura, tvořená dvojicí serverů a diskovým polem, přestávala vyhovovat aktuálním požadavkům podniku. Vzhledem ke stáří hardwaru nasazeného v roce 2017 již nebylo možné uvažovat ani o jeho dílčím upgradu. Infrastruktura navíc neumožňovala zapojení nově budovaného robotického skladu (tento problém byl dočasně řešen zápůjčkou serveru s potřebnými vlastnostmi) a nenabízela ani adekvátní kybernetické zabezpečení.

Záměr

Vzhledem k nedostatečnému výkonu a kapacitě, které již neodpovídaly dynamicky se rozvíjejícímu provozu podniku, se zákazník rozhodl pro kompletní obnovu serverové infrastruktury (dvou serverů a diskového pole), UPS, vybudování nové serverovny a nasazení moderních bezpečnostních prvků.

Implementace

Na začátku procesu zákazník zvažoval dvě varianty: pořízení fyzické infrastruktury nebo nasazení cloudového řešení. Z důvodu dosažení nízkých latencí nezbytných pro výrobní stroje a robotický sklad bylo rozhodnuto o nasazení infrastruktury HPE GreenLake, která ze srovnání nakonec vyšla i jako finančně výhodnější.

Vedle serverové infrastruktury bylo výrazně posíleno také vnitřní i vnější zabezpečení podniku (realizované kombinací prvků od Palo Alto, platformy ESET XDR a technologie 802.1X).

Vzhledem ke zkušenostem techniků společnosti Xanadu proběhlo nasazení veškerého hardwaru bez jakýchkoli problémů. Zákazník tak měl měsíc po podepsání smlouvy k dispozici funkční servery a přenesenu veškerou potřebnou infrastrukturu.

Současný stav

Společnost Senco Příbram aktuálně využívá dvojici serverů HPE ProLiant DL385 Gen11 s procesory AMD EPYC 9124, úložiště HPE MSA 2062 a UPS jednotku HPE R/T3000 Gen5 High Voltage. Firma tak disponuje moderní IT infrastrukturou, která spolehlivě pokrývá její aktuální provozní potřeby.

Zajištěno je také spolehlivé zabezpečení vnitřní sítě i vnějšího perimetru.

Přínosy pro společnost

Hlavní výhodou řešení HPE GreenLake je možnost postupného škálování serverového prostředí – tzn. že parametry byly navrženy s ohledem na aktuální požadavky podniku, ale v případě potřeby bude možné výkon či kapacitu v budoucnu velmi snadno a rychle rozšířit.

Zákazník uvítal také téměř nulové počáteční investice – za nasazený hardware a související služby se díky modelu „as-a-service“ platí průběžně po dobu jeho používání.