Získali jsme ocenění HP Customer Service Excellence Awards 2024

27. 02. 2024

Společnost XANADU získala přestižní ocenění HP Customer Service Excellence 2024, které společnost HP uděluje svým partnerům za špičkové poskytování služeb zákazníkům.

HP Customer Service Excellence 2024 je program, který hodnotí a oceňuje partnery poskytující služby skrze prodejní kanály za jejich vynikající kvalitu péče o zákazníky. Tato iniciativa pomáhá partnerům sledovat a dosahovat vynikající úrovně poskytovaných služeb prostřednictvím získávání odznaků HP Customer Service Excellence. Právě množství získaných odznaků je kritériem pro obdržení certifikátu HP CSEA 2024.

Z tohoto ocenění máme opravdu radost. Na rozdíl od řady jiných ocenění, která výrobci většinou udělují za obchodní výsledky, je závislé na spokojenosti zákazníků s kvalitou poskytované péče. Ocenění HP Customer Service Excellence Awards 2024 navíc přichází v době, kdy sledujeme krátkozraký trend preference ceny nebo rychlosti poskytovaných služeb na úkor kvality, takže nás těší o to více, že naši zákazníci vnímají úroveň péče, kterou jim věnujeme. Vysoká kvalita služeb a profesionální přístup jsou naše dlouhodobé priority, součást naší firemní strategie, a toto ocenění dokládá, že jdeme správným směrem a motivuje nás, abychom ve svém úsilí nepolevovali. Ocenění patří především mým kolegům z týmů služeb a servisních jednotek, kteří denně ukázkově pečují o naše zákazníky.“ uvedl Tomáš Netolický, ředitel společnosti XANADU.