Martin Herain (XANADU): HP TechPulse pomáhá zajistit provoz IT bez výpadků

15. 06. 2022

Platforma HP TechPulse představuje ideální řešení pro společnosti, které chtějí mít důkladný přehled a kontrolu nad stavem koncových zařízení. Jak HP TechPulse funguje a kdo ocení její schopnosti, to nastínil Martin Herain, dlouholetý konzultant v oblasti HP produktů a služeb ze společnosti XANADU. Jako jeden z prvních měl totiž možnost si tuto platformu osahat v praxi.

Můžete nám představit platformu HP TechPulse?

Stručně řečeno, jde o cloudový monitoring a prediktivní analýzu koncových zařízení, jako jsou počítače, pracovní stanice a notebooky. HP TechPulse agreguje veškerá data o zařízení včetně aplikací a poskytuje technikům nebo vedoucím pracovníkům IT podrobné přehledy, které jim umožní předvídat a řešit problémy dřív, než nějak ovlivní zaměstnance, a pomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti firmy. Ideální je také pro plánování nákupu zařízení nebo prodloužení servisního pokrytí nebo centralizovaný management aktualizací.

Uveďte příklad, jak lze HP TechPulse prakticky využít?

Běžná praxe je, že při plánování obměn koncových zařízení IT manažer musí zjišťovat, která a kolik zařízení je potřeba obměnit, u kterých je potřeba zvýšit výkonnost, případně prodloužit podporu… Tato činnost zabere poměrně dlouhou dobu a není zcela efektivní. HP TechPulse díky přehledným reportům tyto poklady vygeneruje na jedno kliknutí, IT manažer přijde za majitelem firmy s přesným doporučením pro schválení nákupu a majitelé mají dokonalý přehled pro uvolnění finančních prostředků na obměnu hardwaru.

Pro jaký typ zákazníku je HP TechPulse nejvhodnější a s čím jim může pomoct?

Myslím si, že platforma HP TechPulse je vhodná pro jakéhokoliv zákazníka, který potřebuje zajistit kontinuitu činnosti svých zaměstnanců, takzvaný bezvýpadkový provoz.

Co je největší konkurenční výhoda této platformy?

Nevím, jestli se v případě HP TechPulse dá hovořit o konkurenční výhodě, nejsem si vědom, že by některý z výrobců počítačů využíval proaktivní analytický cloudový nástroj, kde jsou agregována a analyzována telemetrická data z koncových zařízení. Samozřejmě, existují nástroje, které umí evidovat a monitorovat koncová zařízení dílčím způsobem, ale HP Techpulse při predikci využívá strojové učení nad telemetrickými daty, které jsou sbírány z desítek milionů koncových zařízení. Veškerá data jsou anonymizovaná, nehrozí tedy jakýkoliv únik dat.

XANADU nabízí HP TechPulse formou služby. Co přesně to pro zákazníka znamená?

Společnost XANADU dlouhodobě poskytuje zákazníkům celou škálu předprodejních a poprodejních služeb. Jednou z možností, jak si dnes firma může pořídit koncová zařízení, je formou služby. HP TechPulse nám pomáhá při monitoringu koncových zařízení a analýze stávajícího stavu zařízení u zákazníka, můžeme tak velmi rychle a efektivně navrhnout optimální řešení a tím zákazníkům pomoct správně se rozhodnout a výrazně ušetřit finanční prostředky.

Musí mít zákazník pouze HP zařízení, aby mohl využívat potenciál této platformy?

Zde bych viděl obrovskou devizu platformy HP TechPulse, neboť jde o multivendor řešení. Pravdou, však je, že nejucelenější informace poskytuje právě pro koncová zařízení HP. Nástroj ale plně podporuje i zařízení ostatních výrobců a můžete například sledovat využití paměťového a procesorového výkonu, dostupnost prostoru na disku, seznam využívaných aplikací, navíc vás systém proaktivně upozorní na blížící se konec záruky.

HP TechPulse je relativně nová platforma. Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti a s čím jste už zákazníkům díky této platformě pomohli?

Říkáte to naprosto přesně, bavíme se o nové platformě, která se dynamicky vyvíjí, proto jsme se při nasazení soustředili na zákazníky, kde převládají koncová zařízení HP. Proběhlo interní testování v prostředí XANADU a v současné době probíhají pilotní provozy u několika vybraných zákazníků.

HP TechPulse vás proaktivně informuje o blížící se závadě, proto těmto závadám umíme předcházet bez dopadu na zaměstnance. Výsledkem každého testování je dokument s doporučením jednotlivých kroků pro optimalizaci provozu koncových zařízení. Během pilotních provozů u našich zákazníků prediktivní analýza odhalila několik závad baterií a SSD disků, u kterých došlo k následné obměně. Výsledkem testování bylo zvýšení uživatelského komfortu s produkty HP a servisem XANADU.

Jaký probíhá proces výměny vadného dílu?

V případě, že má zákazník nasazený HP TechPulse a dojde k zachycení očekávaného problému na zařízení, HP TechPulse nám jako autorizovanému servisnímu partnerovi zašle na interní helpdesk notifikaci. Na oddělení servisu dojde k založení servisního požadavku a objednání náhradního dílu, následně se servisní technik dohodne s uživatelem zařízení na výměně náhradního dílu a po provedení servisního úkonu dojde k uzavření servisního případu.

Jak má postupovat zákazník, který má zájem otestovat řešení HP TechPulse?

Není na tom vůbec nic složitého, stačí, když nás zákazník osloví prostřednictvím webového formuláře, napíše na e-mail nebo zavolá a krátce nastíní své potřeby.

Samotné nasazení je pak otázkou několika málo hodin až dnů. Založíme zákazníkův účet, vygenerujeme instalační soubor a po dohodě s IT nainstalujeme aplikaci na jednotlivá koncová zařízení. Samotná instalace probíhá automatizovaně bez zásahu IT. Následně nastavíme pravidelné reporty a po ukončení pilotního provozu proběhne analýza a vyhodnocení dat kompletního prostředí koncových zařízení. Ve finále u zákazníka odprezentujeme získané výstupy a doporučíme optimalizaci aktuálního stavu.