HP TechPulse – vyřešte problémy, ještě než nastanou

16. 11. 2021

HP TechPulse je cloudová platforma pro telemetrii a analytiku, která shromažďuje důležitá data ze zařízení a aplikací.

HP TechPulse

HP TechPulse je cloudová platforma pro telemetrii a analytiku, která shromažďuje důležitá data ze zařízení a aplikací.

HP TechPulse je cloudová platforma pro telemetrii a analytiku, která shromažďuje důležitá data ze zařízení a aplikací. Umožňuje předvídat a řešit problémy se zařízeními ještě dřív, než vzniknou a potrápí zaměstnance. Jde o nástroj zprostředkující HP DaaS – HP Device as a Service. Nástroje tohoto typu pracují s daty přes cloudovou službu a jejich úkolem je správa dat v datovém skladu a jejich analýza pomocí business intelligence. Všechny shromažďované informace jsou anonymizovány a jejich sběr probíhá na úrovni hardwaru a BIOSU. Služba tedy nesbírá ani nemá přístup k důvěrným datům.

Výhody HP TechPulse

Centralizovaný monitoring koncového bodu – cloudová platforma umožňuje shromažďování obrovského množství dat, ze kterých získává relevantní poznatky. Přesunutí komplexní IT infrastruktury do cloudu zjednodušuje správu jednotlivých zařízení a zvyšuje bezpečnost.

Předvídá a předchází problémům – umožňuje vykonávat prediktivní opravy vadného hardwaru u zařízení HP na základě vyhodnocení dat z velkého počtu monitorovaných zařízení. Kontroluje stav, bezpečnost a aplikace uvnitř zařízení. Objevené problémy následně řeší dřív, než mohou nějak ovlivnit koncové uživatele.

Multi-OS a Multi-Vendor podpora – nástroj udržuje přehled o aktuálnosti BIOSu, firmwaru, ovladačů a operačního systému. Pomocí třídění pomáhá určit, které zařízení přednostně potřebuje update nebo opravu. Zároveň také kontroluje záruku jednotlivých zařízení a kontroluje její vypršení. Mimo jiné dokáže předvídat náklady na výměnu zařízení nebo prodloužení servisní podpory.

Integrace s ITSM – nástroj disponuje otevřenou API. Díky tomu lze telemetrii integrovat do systémů třetích stran.

Zlepšení péče o zařízení zaměstnanců – průběžně monitoruje stav úložných disků, baterií, teploty a systému jako celku a pomocí těchto dat předchází možné ztrátě dat, nebo zničení samotného zařízení   jednoduše měří, sleduje a rozpozná problémy s úložnými disky, bateriemi a přehříváním zařízení. Zabraňuje tak ztrátě dat nebo úplnému zničení zařízení.

Rozlišování správných technologií – poznatky o reálním využívání zařízení vyhodnocované umělou inteligencí umožňují volbu  zařízení, softwaru a služeb, které se budou nejlépe hodit pro potřeby zaměstnanců, tj. budou správně dimenzovány.

Celosvětové pokrytí – skrze autorizované partnery má k nástroji přístup kdokoliv. Analyzování a optimalizování výpočetního prostředí je s jejich pomocí jednoduché a šetří náklady.

HP TechPulse pomáhá výrazně ušetřit náklady na správu firemní IT struktury a péči o jednotlivá koncová zařízení, která využívají zaměstnanci. Díky shromažďování a analyzování velkého objemu dat nástroj dokáže nejen předcházet technickým problémům, ale pomáhá zařízení zlepšovat a udržovat jejich životnost.

XANADU a. s. patří mezi přední autorizované partnery společnosti HP. Společně se můžeme podívat na vaše konkrétní potřeby a vyhodnotit, zda se pro vás jedná o vhodnou službu. Následně vám rádi pomůžeme nástroj HP TechPulse implementovat a zprostředkovat ho tak, aby vyhovoval na míru vašim potřebám.