WOCO STV s.r.o. optimalizuje náklady řešením inkoustových tiskáren

Společnost WOCO STV na základě interní analýzy a auditu zjistila, že potřebuje vytvořit jednotné, jasné a dlouhodobé koncepční řešení tisku pro administrativní, logistickou a výrobní část společnosti.

Snížení tiskových nákladů, počtu a druhů tiskových zařízení. Sjednocení spotřebního materiálu a následná optimalizace jeho skladových zásob

Průzkum trhu a vyhlášení transparentního vícekolového výběrového řízení s poskytovateli služeb HP Managed Print Services tak, aby bylo nalezeno řešení, které nejlépe splní veškeré obchodní požadavky

  • Snížení výdajů na provoz a údržbu tiskového parku
  • Bezvýpadkový provoz díky službě HP Managed Print Services
  • Snížení počtu modelů tiskáren různých výrobců na 4 modely společnosti HP
  • Výrazné zjednodušení ovládání díky jednotnému ovladači tisku pro všechny uživatele
  • Nové technologie s důrazem na inkoustová zařízení
  • Snížení celkových provozních nákladů o 30 % díky technologii HP PageWide
  • Úspora času a financí za opravy, díky originálnímu spotřebnímu materiálu
  • Sledování a vzdálené řízení tiskového prostředí
  • Snížení zásob spotřebního materiálu o 80 % díky optimalizaci procesů

Hardware

HP Officejet Pro X576dw Multifunction Printer
HP Officejet Pro X451dw Printer
HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z
HP PageWide Managed P57750dw Multifunction Printer

HP Services

HP Partner Managed Print Services

WOCO STV s.r.o. optimalizuje náklady řešením inkoustových tiskáren

Původní stav

Společnost WOCO STV na základě interní analýzy a auditu zjistila, že potřebuje vytvořit jednotné, jasné a dlouhodobé koncepční řešení tisku pro administrativní, logistickou a výrobní část společnosti. Do té doby byly ve společnosti používány různé druhy a typy tiskáren od rozličných výrobců. Tento stav byl nevyhovující nejen kvůli finanční náročnosti na provoz, ale také z hlediska nepřiměřených nároků na skladovací prostory pro spotřební materiál.

Záměr

Hlavním záměrem obměny bylo snížení tiskových nákladů a redukce počtu a druhů tiskových zařízení. Původně bylo nasazeno více než 40 různých modelů od desítky výrobců. Bylo také žádoucí sjednotit spotřební materiál a optimalizovat jeho skladové zásoby. Důraz byl kladen na nasazení inkoustových zařízení, snížení zásob spotřebního materiálu, bezvýpadkový provoz a snížení výdajů na provoz a údržbu tiskového parku.

Implementace

Vypsané výběrové řízení na dodavatele, který by nastavil jednotnou koncepci firemní tiskové politiky, vyhrála společnost XANADU s návrhem řešení využívajícího inkoustové tiskárny s technologií HP PageWide. Výsledkem bylo uzavření smlouvy na řízené tiskové služby, kde inkoustová technologie HP PageWide pokrývá celkové řešení z 91 %. Důležitým požadavkem vedle inkoustové technologie byla kompatibilita nového řešení s programem Enterprise Resource Planning (ERP) a volným a otevřeným softwarem (FOSS), což HP splňovalo. Výměna tiskáren, tj. odstranění starých zařízení a instalace nových řešení, probíhala rychle a podle předem dohodnutého harmonogramu (od května do srpna roku 2016).

Stávající stav

Došlo ke snížení provozních nákladů díky technologii HP PageWide, současně se významně snížil počet modelů tiskáren různých výrobců na pouhé čtyři modely od HP. Díky jednotnosti se zjednodušilo ovládání pomocí ovladače tisku pro všechny uživatele. Díky partnerským službám XANADU je při případné poruše vadné zařízení okamžitě nahrazeno funkčním, všechny multifunkční tiskárny jsou nastaveny z centrálního místa a pracovníci IT oddělení mohou sledovat a vzdáleně řídit kompletní tiskové prostředí.

„Na základě interní analýzy jsme vypsali výběrové řízení na dodavatele, který by nám nastavil jednotnou a dlouhodobou koncepci firemní tiskové politiky. Chtěli jsme hlavně snížit tiskové náklady, počet a druhy tiskových zařízení. Dále pak sjednotit a optimalizovat spotřební materiál.“

– Jan Kubisz, vedoucí IT, WOCO STV s. r. o.

Přínosy pro společnost

Společnost WOCO má zaručen bezvýpadkový provoz díky službě HP Managed Print Services a šetří čas i prostředky za opravy díky používání originálního spotřebního materiálu. Podařilo se splnit podmínku kompatibility s interním ERP systémem, celkové náklady na tisk klesly o 30 %. Došlo také k požadovaní optimalizaci skladových prostor určených pro spotřební materiál a usnadnila se logistika.