Outsourcing IT služeb ve společnosti Senco Příbram

Záměrem vedení, po domluvě s místním správcem, bylo neuspokojivý stav řešit. Varianty byly dvě – posílení pomocí dalšího zaměstnance, nebo využití služeb společnosti, která se o IT stará profesionálně. Největším přínosem pro zákazníka je skutečnost, že se nemusí věnovat IT a může se soustředit na svůj primární byznys.

Senco Příbram

Původní stav

IT u zákazníka bylo řešeno vlastními zdroji. Správu PC, serverů a sítí zajišťoval jeden zaměstnanec, který se vše učil za pochodu. Spravoval cca 50 počítačů, většinou stavěných z nakoupených komponent a jeden na zakázku skládaný server. Většinu času mu tedy zabralo stavění nových počítačů a údržba stávajících, na jakýkoliv rozvoj nezbyl čas, což bylo poměrně negativně vnímáno ze strany vedení společnosti. Vzhledem k povaze podnikání společnosti – výroba moderních elektrorozvaděčů řízených počítačem – se čím dál více ukazovala nutnost IT posílit. Vzhledem k tomu, že byl správce IT sám, neexistovala žádná zastupitelnost, neexistovaly žádné reakční lhůty či doba na vyřešení problému (SLA), požadavky uživatelů nebyly nijak evidovány. Celou problematiku IT od správy koncových stanic, periferií až po servery se musel naučit sám, čímž vznikl prostor pro vznik řady chyb. Poslední věc, která jasně ukázala nutnost změny, byla ztráta dat zapříčiněná neznalostí správce v kombinaci se špatně nastavenou zárukou na hlavní server.

Záměr

Záměrem vedení, po domluvě s místním správcem, bylo neuspokojivý stav řešit. Varianty byly dvě – posílení pomocí dalšího zaměstnance, nebo využití služeb společnosti, která se o IT stará profesionálně. Prvotním cílem bylo předat správu serverového řešení, kde se nejlépe využijí znalosti a zkušenosti týmu IT expertů dodavatelské společnosti a posléze, pokud se vybraná společnost osvědčí, jí svěřit správu a rozvoj celého IT.

Implementace

Správu serverů jsme převzali na začátku roku 2013 a ihned jsme zahájili konsolidaci serverového prostředí. Nasadili jsme monitoring služeb a postupně opravovali nevyhovující řešení postavené na Microsoft Active Directory, špatně nastavené DNS a DHCP až po Microsoft Exchange a Fileshare. Zaměřili jsme se také na bezpečnost, nasadili jsme nový firewall a antivirový systém. Vyřešili jsme rovněž zálohování, které nebylo řešeno téměř vůbec.

Vzhledem k velké spokojenosti vedení společnosti jsme od října roku 2013 převzali do správy kompletní portfolio IT a začali jsme se věnovat problémům také u koncových uživatelů, přičemž stávající správce IT přešel na jinou pozici.

V rámci správy jsme začali obměňovat a standardizovat veškeré výpočetní prostředky, což vedlo ke snížení nákladů na správu IT a zrychlení SLA.

Stávající stav

Aktuálně je ve společnosti nasazeno cca 12 serverů v HA prostředí a v nové serverovně, je vyřešeno zálohování, a to včetně záloh do vzdálené lokality pro případ totální havárie. Spravujeme cca 160 koncových zařízení, která jsou v záruce a pravidelně obměňovány, nasadili jsme tisková řešení, rozšířili jsme sítě do výrobních prostor pro potřeby projektu Výroba 4.0 a vloni došlo také na výměnu analogových telefonů za IP telefonii.

Přínosy pro společnost

Největším přínosem pro zákazníka je skutečnost, že se nemusí věnovat IT a může se soustředit na svůj primární byznys. Bylo založeno interní IT oddělení, které má na starost programování vlastních produktů (rozváděče) a vedení společnosti oceňuje, že se specialisté nemusí zabývat standardními IT potřebami.