Outsourcing IT služeb ve společnosti Vistoria

Společnost byla nucena nahradit končící IT podporu, bylo vypsáno výběrové řízení, ze kterého naše společnost se svým návrhem řešení IT podpory zvítězila. Hlavními cíli byla obnova zastaralé infrastruktury, asistence s nasazením ekonomického softwaru a nastavení standardní IT správy prostředí.

Outsourcing IT služeb ve společnosti Vistoria

Původní stav

Správa ve společnosti Vistoria byla řešena malou IT firmou s jedním technikem, který vše obstarával. Nebyla nastavena žádná SLA, žádný helpdesk systém, každý uživatel komunikoval napřímo s technikem, který nebyl vždy dostupný. Serverová infrastruktura a IT technika byla velmi zastaralé, správce neměl čas na řešení běžných problémů ani na rozvoj IT prostředí. Byly používány staré servery s nepodporovaným OS (Windows Server 2003), nasazen byl hardware bez záruky, který byl velmi zastaralý a nevýkonný. Byly také používané desktopové operační systémy (Windows 7) jako serverové systémy. Problémy se hromadily a původní správce správu nezvládal a raději ukončil poskytované služby.

Záměr

Společnost byla nucena nahradit končící IT podporu, bylo vypsáno výběrové řízení, ze kterého naše společnost se svým návrhem řešení IT podpory zvítězila. Po podpisu smlouvy XANADU převzalo IT prostředí do své správy. Hlavními cíli byla obnova zastaralé infrastruktury, asistence s nasazením ekonomického softwaru a nastavení standardní IT správy prostředí.

Implementace

Správu IT prostředí společnosti jsme převzali na konci roku 2017 a ihned jsme začali řešit akutní problémy společnosti, komunikovat s vedením společnosti. Celá serverová infrastruktura byla značně zastaralá – mimo podpory a záruky nebo tvořena nevhodnými prvky, v podstatě pro další využití nepoužitelná. Byl připraven návrh řešení na kompletní obnovu serverové infrastruktury včetně licencí, zálohování, bezpečnostního firewallu, kompletní úpravy serverovny o nový rack včetně příslušenství, nová Wi-Fi a celá síťová infrastruktura.

Po dvou měsících (v únoru 2018) byly nové servery a ostatní prvky dodány, nainstalovány a zařazeny do produkčního prostředí, následně byl ve spolupráci s dodavatelem nasazen ekonomický software. V rámci správy jsme začali obměňovat a standardizovat veškeré výpočetní prostředky, což vedlo snížení nákladů na správu IT a zrychlení SLA.

Stávající stav

V současné chvíli společnost využívá nový server, kde provozujeme celkem 8 virtuálních serverů na VMware platformě, zabezpečení celé společnosti je tvořeno kvalitním firewallem, zálohování probíhá na externí síťové disky. Celá serverovna je upravená, klimatizována a zabezpečena. Spravujeme cca 80 koncových stanic v několika lokalitách, každý uživatel má k dispozici helpdesk systém a hotline linku pro řešení potíží s IT technikou. Hlavní firemní aplikace a systémy bezproblémově fungují na nové infrastruktuře, Wi-Fi a síťová infrastruktura je sjednocena a zabezpečena. V průběhu správy prostředí proběhly další změny jako nová struktura firemních dokumentů, zabezpečení přístupů, nastavení schvalovacích procesů na oprávnění, pořízení nové IT techniky apod.

Přínosy pro společnost

Klíčovým přínosem pro společnost je generační obnova staré serverové infrastruktury, která již nestačila potřebám a nárokům nových aplikací. Dále byla nastavena standardizace IT techniky, nastaveny IT procesy schvalování, reportování a kontroly. Uživatelé získali dostupnou technickou podporu pro řešení svých problémů a požadavků.