Outsourcing IT služeb ve společnosti Blažek Praha

Společnost byla kvůli nevyhovujícímu stavu nucena nahradit stávající IT podporu, proto jsme v XANADU připravili návrh řešení na převzetí správy a poskytování IT podpory. Hlavními cíli byla dodávka nové serverové infrastruktury, převzetí správy IT prostředí zákazníka, asistence s nasazením ekonomického softwaru a nastavení standardní IT správy prostředí.

Outsourcing IT služeb ve společnosti Blažek Praha

Výchozí stav

Správa IT prostředí byla řešena malou IT firmou bez nastavených pravidel servisní podpory, bez SLA, helpdesk systému. Každý uživatel komunikoval přímo s technikem, který nebyl vždy dostupný. Serverová infrastruktura a IT technika byly velmi zastaralé, správce neměl čas na řešení běžných problémů a na rozvoj společnosti. Neřešené problémy se hromadily, nespokojenost s technickou podporou rostla a snižoval se uživatelský komfort zaměstnanců. Ve chvíli, kdy společnost řešila zásadní změny v serverové infrastruktuře, nebyl stávající poskytovatel schopen nabídnout odpovídající řešení a došlo proto ke změně poskytovatele IT služeb.

Záměr

Společnost byla kvůli nevyhovujícímu stavu nucena nahradit stávající IT podporu, proto jsme v XANADU připravili návrh řešení na převzetí správy a poskytování IT podpory, následně byla podepsána smlouva. Hlavními cíli byla dodávka nové serverové infrastruktury, převzetí správy IT prostředí zákazníka, asistence s nasazením ekonomického softwaru a nastavení standardní IT správy prostředí.

Implementace

V roce 2010 proběhlo převzetí celého IT ve společnosti Blažek Praha a nastavení standardní správy IT (helpdesk systém, hotline, atd.). V rámci rozvoje IT společnosti jsme začali obměňovat a standardizovat veškeré výpočetní prostředky, což z dlouhodobého hlediska vedlo ke snížení nákladů na správu IT a zrychlení SLA.

V dalším kroku byla dodána nová serverová infrastruktura pro potřeby všech firemních aplikací a systémů. Dodávka se skládala z těchto prvků: 3× HP server, 1× HP DataStore, licence a proběhla také virtualizace. V dalších letech se společnost výrazně rozvíjela a rozšiřovala svoje obchodní zastoupení, počty uživatelů a počet techniky se zvyšoval. Na konci roku 2016 již serverová infrastruktura nedostačovala potřebám společnosti jak výkonnostně, tak generačně, plánovala se nová verze informačního systémy, počty firemních aplikací se zvyšovaly, a tak byl připraven návrh řešení na obnovu serverové infrastruktury, který se začátkem roku 2017 realizoval. Součástí návrhu byla nová generace HP serverů HPE DL360 Gen9 v režimu HA, nová datová storage HP MSA P1040, nové verze virtualizačního systému VMware, nové zálohovací řešení Veeam B&R, z důvodu vysoké dostupnosti serverů a aplikací jsme umístili celou SRV infrastrukturu do datového centra O2.

Současný stav

V současné chvíli společnost Blažek Praha využívá nové servery, kde provozujeme všechny firemní systémy a aplikace na VMware platformě, zabezpečení celé společnosti je zajištěno kvalitním firewallem, zálohování probíhá na externí síťové disky a vzdálené lokality. Díky clusterovému serverovému zapojení a umístění serverů v datovém centru O2 má společnost garantovánu vysokou dostupnost a minimální výpadky. Spravujeme cca 100 koncových stanic na několika lokalitách, každý uživatel má k dispozici helpdesk systém a hotline linku pro řešení svých potíží s IT technikou.

Přínosy pro společnost

Klíčovým přínosem pro společnost je funkční IT prostředí, serverová infrastruktura s vysokou dostupností, bezpečný a rychlý chod firemních aplikací a systémů. Dále byla nastavena standardizace IT techniky, nastaveny IT procesy schvalování, reportování a kontroly. Uživatelé získali dostupnou technickou podporu pro řešení jejich problémů a požadavků.