Outsourcing IT - podrobně

Nabízíme dvě různé formy outsourcingu: částečný a kompletní. Sami si můžete zvolit, jakou část své IT infrastruktury svěříte do naší péče.

Částečný Outsourcing

Chcete snížit své celkové náklady na vlastnictví jakéhokoliv IT zařízení a současně se zbavit zastaralých součástí své IT infrastruktury? Rádi byste používali novou techniku a přitom se nemuseli starat o její servis a chod? Pak zvolte naši službu pronájem hardwaru nebo platba za vytištěnou stránku.

Operativní pronájem

Nabízíme vám možnost pronajmout si jakoukoli IT techniku od koncových stanic a periferií až po servery, disková pole a celá datová centra.

Postaráme se o dodávku, montáž, instalaci, pravidelnou profylaxi a samozřejmě i servis. Bude-li zařízení nefunkční, bezplatně vám po dobu opravy zapůjčíme jiné. Po skončení životnosti zařízení zdarma dodáme a zprovozníme nový model dle aktuálních standardů.

Za služby v rámci operativního pronájmu účtujeme pravidelný měsíční poplatek. Díky tomu můžete rozpočtovat pravidelné náklady a nestarat se o účetní odpisy.

Platba za stránku

Naše služba vám umožní získat kontrolu nad skutečnými náklady na tisk. Kromě operativního pronájmu tiskáren a multifunkčních zařízení můžete využít také službu, v rámci které budete platit pevně stanovanou částku za každou vytištěnou stránku – bez starostí o spotřební materiál tiskáren. Dle očekávaného počtu vytištěných stránek za měsíc určíme cenu za stránku (černobílou a barevnou), ve které může být zahrnuta jakákoliv část celkových nákladů na tisk, do kterých patří pořizovací cena stroje, prodloužená záruka na hardware, pravidelná profylaxe, tiskový a ostatní spotřební materiál a jeho výměna i papír.

XANADU vám nabízí jedinečnou možnost nastavit si parametry služby přesně dle vlastních představ a potřeb, chránit své investice a platit pouze za skutečně využité služby.

Kompletní outsourcing

Máte vybudované svoje vlastní IT oddělení, ale potýkáte se s lidskými zdroji pro jeho řízení a rozvoj? Setkáváte se s neočekávanými požadavky na investice do IT? Řešíte složitě zastupitelnost IT odborníků o dovolených a nemoci? Nechce již dále udržovat další podpůrné a čistě nákladové oddělení vaší firmy? Přenechejte starosti o vaše firemní IT nám.

Převezmeme a zkonsolidujeme vaše IT oddělení a začleníme jej do struktury týmu XANADU. Všechny naše zaměstnance neustále rozvíjíme prostřednictvím pravidelných specializovaných školení, abychom byli schopni poskytovat služby k nejmodernějšímu hardwaru a softwaru.

V rámci různých úrovní služeb outsourcingu můžeme převzít kompletní správu vaší IT infrastruktury, nebo jen vybraných částí.