Serverová a storage řešení - podrobně

Servery

XANADU se, již od svých počátků, soustředí na komplexní návrhy a dodávky serverových řešení založených na produktech předních světových výrobců hardware a software, jako jsou HPE, Dell, IBM,Lenovo, Cisco, EMC, VMware, Microsoft, Symantec a Veeam. Díky širokým partnerstvím a mnoha certifikátům mohou naši specialisté kvalifikovaně vytvářet návrhy systémů a infrastruktur, řídit jejich realizaci a poskytovat servis, profylaxi, dohled i plánovanou obnovu systémů. Přitom se vždy maximálně soustředíme na potřeby zákazníka a snižování celkových nákladů na vlastnictví nového řešení.

Virtualizace

Virtualizace je nezbytnou součástí dnešních datových center. Nabízí mnoho možností a výhod, které byste neměli nechat bez povšimnutí:

 • Snížení investičních a provozních nákladů a zvýšení kontroly nad IT infrastrukturou při zachování možnosti volby provozovaných operačních systémů, aplikací a hardwarových prostředků.
 • Možnost provádění pružných změn v infrastruktuře a zajištění vyšší úrovně služeb s řízením kapacity.
 • Zvýšení bezpečnosti a zlepšení spravovatelnosti IT infrastruktury.
 • Zajištění dostupnosti aplikací s možností automatizace činností pro případ obnovy provozu po výpadku.
 • Maximalizace provozní efektivity díky virtualizaci dovoluje organizacím podstatně snížit nároky na spotřebu energie, chlazení i prostor.

 

Poskytujeme poradenství a konzultace při přípravě virtualizačních řešení; poté, implementaci a podporu virtualizačních produktů.

Zajišťujeme také návrh, dodávky a implementaci podpůrných softwarových produktů dalších výrobců, které doplňují a rozšiřují některé funkce virtualizačního prostředí, například v oblasti zálohování a replikace dat nebo monitoringu a reportingu virtuálního prostředí (Quest Software, Veeam Software, Symantec, aj.).

Virtualizace datových úložišť

Virtualizace datových uložišť umožňuje nakonfigurovat, aby se více prostředků chovalo jako jeden, nebo aby jedno zařízení pracovalo jako několik různých zařízení. Jde o metodu, pomocí které může velký počet uživatelů a aplikací přistupovat k úložišti bez starostí o to, kde je úložiště fyzicky umístěno a jak je spravováno. V daném prostředí umožňuje sdílet fyzické úložiště mezi několika aplikačními servery a pohlížet (i z hlediska správy) na fyzická zařízení za virtualizační vrstvou, jako by se jednalo o jeden rozsáhlý fond úložišť bez fyzických hranic. Virtualizace datových úložišť umožňuje organizacím konsolidovat správu více různých úložných systémů tak, jako by se jednalo o jeden logický systém s mnohem transparentnějším přemisťováním dat.

Hlavní cíle virtualizace datových uložišť jsou:

 • Snížit náklady na správu a další investice do hardwaru.
 • Spojit skupiny heterogenních úložných systémů do jednoho společného logického úložiště.
 • Dynamicky měnit a zvětšovat svazky podle potřeb jednotlivých serverů.
 • Maskovat nebo skrývat svazky před servery, které nejsou oprávněny k přístupu k těmto svazkům.
 • Lépe přizpůsobit úložnou infrastrukturu požadavkům aplikací.
 • Rozšířit využití stávajících prostředků a snížit energetickou náročnost provozu a chlazení.
 • Konsolidovat a využít existující úložné prostředky a prodloužit tak jejich životnost.
 • Zefektivnit náklady omezením požadavků na dodatečné softwarové aplikace a licence.
 • Zlepšit replikaci a zjednodušit přemisťování dat.

Datová úložiště

Se stále rostoucími objemy podnikových dat se zvyšují i nároky na jejich rychlé, spolehlivé a cenově efektivní ukládání. Spolupracujeme s předními světovými výrobci v oboru datových úložišť, kterými jsou firmy jako HPE, IBM, Dell, NetApp, Hitachi či EMC a v naší nabídce najdete řadu řešení pro velkokapacitní ukládání dat, jejich archivaci a zálohování.

XANADU a. s., jako kvalifikovaný partner nabízí poradenství při projektování a tvorbě řešení datových úložišť. Naše služby, mimo jiné, zahrnují:

 • Nezávislý audit a analýzu řešení pro ukládání, zálohování a archivaci dat z hlediska funkčnosti, kapacity, výkonu a spolehlivosti
 • Nezávislé předprojektové studie a přípravu výběrových řízení
 • Konzultace a realizace projektů zálohovacích a archivačních systémů
 • Bezpečnostní audity IT infrastruktury
 • Dodávky a instalace komplexních systémů pro ukládání, zálohování, archivaci a obnovu dat
 • Aktivní účast při řešení havárií

Zálohování a archivace

Zálohování dat je nepostradatelnou součástí firemní infrastruktury IT. Firemní data lze považovat za nejcennější majetek firmy, jelikož reprezentují znalosti, zkušenosti a informace, které umožňují efektivní řízení firem a stanovení strategií do budoucnosti. XANADU vám nabízí následující řešení z oblasti zálohování:

 • Konvenční zálohování D2T (disk-to-tape), páskové knihovny
 • Zálohování D2D2T (disk-to-disk-to-tape)
 • Virtuální páskové knihovny
 • Zálohovací software
 • Zálohování virtuálního prostředí
 • Archivace elektronické pošty
 • Řešení Veeam pro zálohování a správu virtuálního prostředí

Řešení Microsoft

Vzhledem k dlouhodobému a stále se rozvíjejícímu partnerství se společností Microsoft je velká většina našich serverových řešení postavena na osvědčených produktech tohoto předního dodavatele softwaru. XANADU tak dokáže pokrýt celý životní cyklus všech dodávaných produktů, do kterého lze počítat především:
 • Konzultace pořízení licencí a jejich dodání
 • Návrh a instalaci
 • Patch management
 • Updaty, upgrady a migrace na nové verze
Pro budování infrastruktury nabízíme naše dlouholeté zkušenosti s prostředím založeným na technologii Microsoft Active Directory. Díky tomu mohou vaši administrátoři snadno nastavovat politiky, instalovat programy na jednotlivé počítače nebo aplikovat kritické aktualizace v celé organizaci najednou.
Svými službami v oblasti IT infrastruktury jsme schopni pokrýt malá síťová prostředí i rozsáhlé podnikové doménové struktury. Stejně jako v případě hardwaru HP se můžeme u softwarových implementací opřít o celou řadu certifikací společnosti Microsoft.

Terminálová řešení – virtualizace klientů a aplikací

Virtualizace je důležitou součástí dnešních datových center. Provozní efektivita, kterou virtualizace nabízí, dovoluje organizacím podstatně snížit náročnost provozu a spotřebu energie. Virtualizace nabízí zvýšení pružnosti a bezpečnosti a zlepšení spravovatelnosti infrastruktury IT.
Kromě serverů lze aplikovat virtualizaci na klientské počítače, a aplikace virtualizací jejich instalace nebo prezentace. Pro tvorbu virtualizačního prostředí pro klientské počítače a aplikace jsou určeny produkty různých softwarových výrobců. XANADU poskytuje virtualizační řešení s využitím produktů firem Microsoft a VMware.

Virtualizace prezentace aplikací

Tento typ virtualizace, dříve nazývaný terminálové služby, virtualizuje prostředí pro zpracování aplikací a izoluje zpracování od grafiky a vstupu a výstupu. To umožňuje provozovat aplikace v jednom umístění, zpravidla na centrálně umístěných serverech, ale používat je z jiného, zpravidla vzdáleného klientského počítače nebo jiného zařízení.

Virtualizace klientských počítačů (desktopů)

Virtualizace klientských počítačů je architektura, která umožňuje zákazníkům centralizovat a přenést ukládání, spouštění a správu klientských počítačů se systémem Windows do datového centra. Dovoluje spouštět a spravovat systém Windows a další prostředí stolních počítačů ve virtuálních počítačích na centralizovaném serveru a přistupovat k nim vzdáleně z klientského počítače nebo jiného zařízení.

Virtualizace aplikací

Virtualizace aplikací umožňuje připravit Windows  aplikace k použití bez instalace na klientském operačním systému a jejich doručení a spouštění v klientském počítači podle potřeby on-line, nebo off-line (streaming aplikací).